Objednej si svou HELLOPAY® kartu na www.hello-pay.cz PRÁVĚ TEĎ a získej 10% z vložené částky jako BONUS!

Platí POUZE pro prvních 1.000 karet!

DELIFEST® je výjimečnou příležitostí k degustaci delikates a nápojů v unikátním prostoru náplavky v lokalitě na Františku, přímo v srdci Prahy 1.
DELIFEST® nabízí originální a zábavný program pro celou rodinu s možností ochutnat a zakoupit si gastronomické speciality a nápoje z vybraných zahraničních regionů.

Festival

DELIFEST® je výjimečnou příležitostí k degustaci delikates a nápojů v unikátním prostoru náplavky v lokalitě na Františku, přímo v srdci Prahy 1.

DELIFEST® nabízí originální a zábavný program pro celou rodinu s možností ochutnat a zakoupit si gastronomické speciality a nápoje z vybraných zahraničních regionů.

DELIFEST® je sérií neopakovatelných samostatných festivalů, které se zaměřují na gastronomii z oblíbených oblastí:

Informace

Kouzelná a zatím tak trochu neobjevená Náplavka na Dvořákově nábřeží, Praha 1, pod nemocnicí
Na Františku. Tato část pražských náplavek je jedna z nejatraktivnějších - nabízí nádherné výhledy na Prahu a zároveň bezprostřední propojení s centrem města (Pařížská ulice).

Vstup na Náplavku je možný od Čechova mostu (Pařížská), z celého Dvořákova nábřeží nebo od Štefánikova mostu (Revoluční).

Oblíbená pražská promenáda, která je současně nejznámějším přístavištěm parníků a výletních lodí.

ENTERTAINMENT TECHNOLOGY s.r.o., Růžová 951/13, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ24186279
Korespondenční adresa: DELIFEST, P.O.BOX 60, 140 02 Praha 42
E‐mail: delifest@delifest.cz
Tel: +420 702 164 604

Lokalita:
Dvořákovo nábřeží, Praha 1 – Náplavka na Františku

Metro:
Staroměstská (trasa A) – 10 minut chůze
Náměstí Republiky (trasa B) – 15 minut chůze

Tramvaj
Právnická fakulta (linka 17, 53)
Dlouhá třída (linky 5, 8, 14, 24, 26, 51, 54, 56)
Čechův most (linka 5)

Autobus:
Nemocnice na Františku (linka 207)

Parkování:
Podzemní garáže náměstí Jana Palach
Podzemní garáže OD KOTVA, náměstí Republiky

 1. Návštěvníci jsou povinni dodržovat pravidla stanovená Magistrátem Hlavního města Praha prostřednictvím Správce náplavek na základě Příkazní smlouvy společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s. pro užívání ploch náplavek a nábřežních ploch.
 2. Návštěvníci jsou povinni respektovat pokyny Pořadatele, Bezpečnostní a požární služby a těmito pokyny se řídit.
 3. Pořadatel je oprávněn odepřít osobě porušující tyto pokyny, či osobě pod vlivem alkoholu, drog či jiných návykových, omamných či psychotropních látek vstup na festival či takovou osobu vykázat z areálu festivalu, a to bez náhrady.
 4. Pořadatel je oprávněn uzavřít festival z bezpečnostních důvodů.
 5. Pořadatel je oprávněn provádět v areálu festivalu bezpečnostní kontrolu a identifikaci návštěvníků festivalu včetně kontroly předmětů vnášených do areálu festivalu. Na festivalu se nesmí vnášet ani používat: zbraně, pyrotechnika či jiné nebezpečné předměty, omamné anebo toxické látky.
 6. Je zakázána jakákoliv manipulace s otevřeným ohněm v areálu festivalu, s výjimkou užití ohně účastníky pro technologické úpravy jídel a nápojů.
 7. Na festivalu se nesmí pořizovat fotografie či audiovizuální záznamy pro komerční účely.
 8. Vstupem na festival uděluje návštěvník souhlas s tím, že v souvislosti s festivalem a v prostorách festivalu mohou být pořizovány fotografie a audiovizuální záznamy zachycující návštěvníka, které mohou být následně užívány. Za pořizování a užívání takových fotografií a audiovizuálních záznamů nenáleží odměna ani jiná náhrada. Tento souhlas se vztahuje i na nezletilé osoby v doprovodu návštěvníka.
 9. Za nezletilé návštěvníky festivalu odpovídají jejich zákonní zástupci, případně osoby vykonávající nad nezletilým návštěvníkem dohled.
 10. Návštěvník nesmí v areálu festivalu bez zvláštní písemné smlouvy s pořadatelem vykonávat jakoukoliv obchodní či jinou podnikatelskou činnost (např. nabízení, prodej nebo poskytování zboží či služeb, reklamní či marketingovou činnost), a to vlastním ani cizím jménem, ani jako zástupce třetí osoby, na vlastní ani na cizí účet.
 11. V průběhu konání a v celém prostoru festivalu, je možné provádět podávání všech alkoholických a nealkoholických nápojů pouze do sklenic, k tomu určených Pořadatelem.
 12. V průběhu konání a v celém prostoru festivalu, nelze provádět platby pomocí hotovosti, ale pouze prostřednictvím Festivalové karty HELLOPAY™, která odpovídá elektronické nákupní poukázce.
 13. Změna otevírací doby konání festivalu vyhrazena.

Celý festivalový areál je volně přístupný veřejnosti, vstupné je zdarma.

Festival probíhá v pátek od 14.00 do 24.00 hodin, v sobotu od 10.00 do 24.00 hodin a v neděli od 10.00 do 22.00 hodin.
Uvedené časy jsou současně prodejní dobou všech partnerů festivalu s výjimkou DELI2KIDS zóny.

Pro naše dětské návštěvníky jsme připravili proaktivní zábavní zónu, která nese název stejnojmenného charitativního programu DELI2KIDS.

Programovým cílem je zapojit děti hravou formou do přípravy regionálních pokrmů a seznámit je se specifiky daných gastronomických oblastí. Školy vaření, kuchařské a cukrářské soutěže pro nejmenší doplněné zábavným programem každý den do 20.00 hod!

Bližší informace a časový harmonogram naleznete v předstihu na odkazech jednotlivých festivalů.

Pro Vaše děti jsme připravili i speciální akce!

Po celou dobu Delifestu si Vaše děti mohou vyzkoušet pečení cupcakeů v pečící dílničce CHEESECUP. Tato aktivita nevyžaduje registraci.

Dále si mohou vyzkoušet výrobu vlastních těstovin v Pasta Fidli školičce, vyrobit vlastní zmrzlinu v Puro Gelato Scuole nebo si mohou vyzkoušet namíchat své první nealkoholické koktejly v Coctails & Dreams barmanském kurzu. Pokud chcete na tyto aktivity své dítě přihlásit, vyplňte prosím registrační formulář. Aktivity jsou omezeny kapacitou.

Závazně registrovat

DELIFEST® je kompletně realizovaný prostřednictvím bezhotovostního platebního systému HELLOPAY®. Všechny platby na festivalu je možné realizovat pouze prostřednictvím bezkontaktní HELLOPAY® festivalové karty.

HELLOPAY® festivalovou kartu je možné si vyzvednout na k tomu určených místech v areálu festivalu nebo si zažádat o její doručení předem na www.hello-pay.cz

Na stejných servisních místech je možné si kdykoliv v průběhu festivalu na HELLOPAY® festivalovou kartu vložit finanční prostředky ať hotově či prostřednictvím platební karty a taktéž si vyzvednou zůstatek! Současně je možné si kdykoli před začátkem či v průběhu festivalu převést na HELLOPAY® festivalovou kartu finanční prostředky prostřednictvím virtuálního platebního terminálu na www.hello-pay.cz.

HELLOPAY® je díky bezkontaktní platební technologii extrémně rychlý, přehledný a bezpečný!

Registraci Vaší HELLOPAY® festivalové karty si můžete provést na www.hello-pay.cz, kde jsou také k dispozici Smluvní podmínky použití.

Galerie

Náš fotograf Vám přináší exkluzivní fotografie z letošního i minulého ročníku DELIFESTu®.

Newsletter

Odebírejte novinky DELIFESTu®! Všechny novinky a informace ohledně festivalu dostanete přímo do Vaší emailové schránky.